آرام کردن توفان دریا


۸

۲۳سپس عيسي سوار قايقي شد و شاگردانش نيز از پي او رفتند. ٢٤ناگاه توفاني سهمگين درگرفت، آنگونه كه نزديك بود امواج قايق را غرق كند. اما عيسي در خواب بود. ٢٥پس شاگردان آمده بيدارش كردند و گفتند: سرور ما چيزي نمانده غرق شويم؛ نجاتمان ده!. ٢٦عيسي پاسخ داد: اي كم ايمانان، چرا اينچنين ترسانيد؟ سپس برخاست و باد و امواج را نهيب زد و آرامش كامل حكمفرما شد. ٢٧آنان شگفتزده از يكديگر ميپرسيدند: اين چگونه شخصي است؟ حتي باد و امواج نيز از او فرمان ميبرند!.

متی۸: ۲۷ـ۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *