فواید حکمت


۲

‘پسرم، اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی؛

۲ اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛

۳اگر بصیرت را فرا خوانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی؛

۴ اگر همچون نقره در پی‌اش باشی و همچون گنجِ پنهان جستجویش کنی،

۵ آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت.

۶ زیرا خداوند است که حکمت می‌بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون می‌آید.

۷ او خردمندی را برای صالحان می‌اندوزد و آنان را که در راستی سالکند، سپر است؛

۸راههای عدالت را پاس می‌دارد و نگاهبان طریقت وفادارانِ خویش است. .

۹ آنگاه هر طریق نیکو را در خواهی یافت، پارسایی و عدالت و انصاف را.

۱۰زیرا حکمت به دل تو در خواهد آمد و معرفت برای جان تو گوارا خواهد بود .

۱۱دوراندیشی تو را نگاهبانی خواهد کرد و فهم، تو را پاس خواهد داشت.

۱۲تو را از راه شریران رهایی خواهد بخشید و از مردمانی که سخنان منحرف می‌گویند؛

۱۳که راه راست را ترک می‌کنند تا در راههای تاریک گام بردارند؛

۱۴ که از عمل بد خشنودند و از انحرافی که در شرارت است، شادمان؛

۱۵ که راههایشان کج است و در طریقهای خویش گمراهند.

۱۶نیز تو را از زن زناکار رهایی خواهد بخشید و از زن بیگانه که سخنان تملق‌آمیز می‌گوید،

۱۷ که شریک زندگی جوانی خویش را ترک کرده و پیمانی را که در حضور خدای خود بسته، از یاد برده است.

۱۸ زیرا خانۀ او به کام مرگ فرو می‌رود و راههای او به سرای مردگان رهنمون می‌شود.

۱۹ از آنان که به نزد او روند، کسی باز نخواهد گشت و به طریقهای حیات دست نخواهد یافت.

۲۰پس در راه مردمانِ نیکو گام بردار و طریقهای پارسایان را ترک مکن،

۲۱زیرا صالحان در زمین ساکن خواهند شد و راستان در آن باقی خواهند ماند؛

۲۲ اما شریران از زمین منقطع خواهند شد و خیانت‌پیشگان از آن ریشه‌کن خواهند گردید.’

امثال ۲: ۲۲ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *