هدایت برای جوانان(۳: ۱۲ـ۱) خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد(۳:۳۵ـ۱۳)


هدایت برای جوانان

۳

‘پسرم، تعلیم مرا از یاد مبر بلکه دل تو فرمانهای مرا نگاه دارد،

۲ زیرا بر روزها و سالهای عمرت خواهد افزود و سعادتمند خواهی شد.

۳ مگذار محبت و وفاداری هرگز ترکت کنند؛ آنها را بر گردن خود بربند و بر لوحِ دلِ خویش بنگار.

۴آنگاه در نظر خدا و انسان التفات و نیکنامی خواهی یافت.

۵ با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛

۶ در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

۷ خویشتن را حکیم مپندار؛ از خداوند بترس و از شرارت دوری کن.

۸ این برای ناف تو شفا و برای استخوانهایت مغز خواهد بود.

۹ خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همۀ محصول خویش؛

۱۰آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چَرخُشتهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت.

۱۱ پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و از توبیخ او بیزاری مجو،

۱۲زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد، تأدیب می‌کند چنانکه پدری، فرزند خویش را که مایۀ خشنودی اوست.

خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد

۱۳خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد و شخصی که فهم را به دست آورد.

۱۴زیرا تجارتِ آن از تجارت نقره سودآورتر است و محصول آن از طلا نیکوتر.

۱۵ از یاقوت گرانبهاتر است، و هیچ‌یک از نفایس تو با آن برابری نتواند کرد.

۱۶بر دست راستش عمر دراز است و بر دست چپش دولت و حشمت.

۱۷راههایش، راههایی است دلپذیر و همۀ طریقهایش، سلامتی.

۱۸ آنان را که به دستش آرند، درخت حیات است و آنان را که به چنگش گیرند، برکت.

۱۹ خداوند به حکمت خود زمین را بنیان نهاد، و به عقل خویش، آسمانها را استوار ساخت.

۲۰به دانش او، ژرفاها منشق گردید و ابرها شبنم را بارانید.

۲۱ پسرم، خردمندی و دوراندیشی را پاس دار و مگذار از نظرت دور شوند؛

۲۲آنها جان تو را حیات خواهند بخشید و زینت‌بخش گردن تو خواهند بود.

۲۳آنگاه در امنیت راه خواهی پیمود و پایت نخواهد لغزید.

۲۴ چون به خواب روی ترسان نخواهی بود و چون بیارامی، خوابت شیرین خواهد بود.

۲۵ از بلایِ ناگهان بیم نخواهی داشت و نه از هلاکتِ شریران، چون واقع شود.

۲۶ زیرا خداوند، مایۀ اطمینان تو خواهد بود و او پایت را از دام نگاه خواهد داشت.

۲۷ احسان را از مستحق آن دریغ مکن، آنگاه که انجامش در توانِ دست توست.

۲۸ به همسایه‌ات مگو: «برو و بازگرد، و فردا به تو خواهم داد» – با اینکه هم‌اکنون در دست توست.

۲۹در اندیشۀ بدی کردن بر همسایه‌ات مباش که در کمال اعتماد، کنار تو ساکن است.

۳۰ با کسی که به تو بدی نکرده، بی‌سبب جدال مکن.

۳۱ بر مرد خشونتکار حسد مبر و هیچ‌یک از راههایش را برمگزین.

۳۲زیرا خداوند از شخص منحرف کراهت دارد، اما صالحان را مَحرم راز خود می‌سازد.

۳۳ لعنتِ خداوند بر خانۀ شریران است، اما مسکنِ پارسایان را برکت می‌دهد.

۳۴او تمسخرگران را تمسخر می‌کند، ولی فروتنان را فیض می‌بخشد.

۳۵حکیمان وارث عزّت می‌شوند، اما نصیب جاهلان رسوایی خواهد بود.’

امثال۳: ۳۵ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *