بازگشت به ناصره


۲

۱۹پس از مرگ هیرودیس،فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد ۲۰وگفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسراٸیل بازگرد، زیرا آنان که قصد جان کودک را داشتند، مرده اند. ۲۱پس یوسف برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و به سرزمین اسراٸیل بازگشت. ۲۲اما چون شنید آرخِلاٸوس به جای پدرش هیرودیس در یهودیه حکم می راند، ترسید به آنجا برود، و چون در خواب هشدار یافت، رو به سوی نواحی جلیل نهاد ۲۳ و در شهری به نام ناصره سکونت گزید. بدین ترتیب، کلام انبیا به حقیقت پیوست که گفته بودند ,ناصری, خوانده خواهد شد.

متی۲: ۲۳ـ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *