بر صلیب شدن عیسی

۱۵

۲۱آنها رهگذری شَمعون نام از مردم قیرَوان را که پدر اسکندر و روفُس بود و از مزارع می‌آمد، واداشتند تا صلیب عیسی را حمل کند. ۲۲پس عیسی را به مکانی بردند به نام جُلجُتا، که به‌معنی مکان جمجمه است. ۲۳آنگاه به او شرابِ آمیخته به مُر دادند، امّا نپذیرفت. ۲۴سپس بر صلیبش کشیدند و جامه‌هایش را بین خود تقسیم کرده، برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند.۲۵ساعت سوّم از روز بود که او را بر صلیب کردند. ۲۶بر تقصیرنامۀ او نوشته شد: پادشاه یهود.۲۷دو راهزن را نیز با وی بر صلیب کشیدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. ۲۸[بدینگونه آن نوشتۀ کتب‌مقدّس تحقق یافت که می‌گوید: او از خطاکاران محسوب شد.۲۹رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان می‌گفتند: ای تو که می‌خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه آن را بازبسازی،۳۰خود را نجات ده و از صلیب فرود‌آ! ۳۱سران کاهنان و علمای دین نیز در میان خود استهزایش می‌کردند و می‌گفتند: دیگران را نجات داد امّا خود را نمی‌تواند نجات دهد! ۳۲بگذار مسیح، پادشاه اسرائیل، اکنون از صلیب فرود آید تا ببینیم و ایمان بیاوریم. آن دو تن که با او بر صلیب شده بودند نیز به او اهانت می‌کردند.

مرقس۱۵: ۳۲ـ۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *