بزرگترین حکم

۱۲

۲۸یکی از علمای دین به آنجا نزدیک شد و گفتگوی آنها را شنید. چون دید که عیسی پاسخی نیکو به آنها داد، از او پرسید: کدام حکم شریعت، مهمترینِ همه است؟ ۲۹عیسی به او فرمود: مهمترین حکم این است: بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما، خداوندِ یکتاست. ۳۰خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما. ۳۱دوّمین حکم این است: همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن. بزرگتر از این دو حکمی نیست. ۳۲آن عالم دین به او گفت: نیکو فرمودی، استاد! براستی که خدا یکی است و جز او خدایی نیست،۳۳و به او با تمامی دل و با تمامی عقل و با تمامی قوّت خود مهر ورزیدن و همسایۀ خود را همچون خویشتن محبت کردن، از همۀ هدایای سوختنی و قربانیها مهمتر است. ۳۴چون عیسی دید که عاقلانه پاسخ داد، به او فرمود: از پادشاهی خدا دور نیستی. از آن پس، دیگر هیچ‌کس جرئت نکرد چیزی از او بپرسد.

مرقس۱۲: ۳۴ـ ۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *