تعمید عیسی

۳

۱۳ آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از دست یحیی تعمید گیرد. ۱۴ولی یحیی کوشید او را از این کار باز دارد و به او گفت :منم که باید از تو تعمید بگیرم، و حال تو نزد من می آیی؟۱۵عیسی در پاسخ گفت: بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی رضایت داد. ۱۶چون عیسی تعمید یافت ، بی درنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت .۱۷سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خشنودم.

متی۳: ۱۷ـ۱۳

2 دیدگاه در “تعمید عیسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *