خداوند را سرودی تازه بسرایید

۱۴۹

‘هللویاه! خداوند را سرودی تازه بسرایید، و ستایش او را در جماعت سرسپردگان.

۲اسرائیل در صانع خود شادی کند، و فرزندان صَهیون از شاه خود به وجد آیند.

۳ رقص‌کنان نام او را بستایند، و با دف و بربط برایش بنوازند!

۴ زیرا خداوند از قوم خویش خشنود است، او ستمدیدگان را به نجات می‌آراید.

۵ سرسپردگان در این افتخار شادی کنند، و بر بسترهای خود شادمانه بسرایند.

۶ ستایش خدا در دهانشان باشد، و شمشیر دو دم در دستانشان.

۷تا از قومها انتقام کشند، و ملتها را به مجازات رسانند؛

۸ تا شاهانشان را به زنجیرها ببندند، و بزرگانشان را به پابندهای آهنین؛

۹ تا داوری مکتوب را در حقشان به اجرا بگذارند. این افتخار است برای همۀ سرسپردگان او. هللویاه!’

مزمو۱۴۹: ۹ـ۱

6,754 دیدگاه در “خداوند را سرودی تازه بسرایید”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *