خشك شدن درخت انجير


۲۱

۱۸بامدادان عیسی در راهِ بازگشت به شهر، گرسنه شد. ۱۹در کنار راه، درخت انجیری دید و به‌سوی آن رفت، امّا جز برگ چیزی بر آن نیافت. پس خطاب به درخت گفت: مباد که دیگر هرگز میوه‌ای از تو به‌بار آید! در همان‌دم درخت خشک شد. ۲۰شاگردان که از دیدن این واقعه حیرت کرده بودند، از او پرسیدند: چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد؟ ۲۱عیسی در پاسخ به آنان گفت: آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه‌ تنها می‌توانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شده، به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. ۲۲اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت.

متي٢١: ٢٢-١٨

29 دیدگاه در “خشك شدن درخت انجير”

  1. Thanks for your suggestions. One thing I’ve noticed is the fact that banks as well as financial institutions really know the spending routines of consumers as well as understand that many people max away their own credit cards around the vacations. They sensibly take advantage of this particular fact and begin flooding your own inbox as well as snail-mail box along with hundreds of Zero APR credit card offers right after the holiday season finishes. Knowing that if you’re like 98% of all American open public, you’ll leap at the opportunity to consolidate credit debt and move balances to 0 annual percentage rates credit cards. feeeegj https://headachemedi.com – best Headache medications

  2. Thanks for your tips. One thing we have noticed is always that banks and also financial institutions have in mind the spending behavior of consumers and also understand that a lot of people max out there their own credit cards around the holiday seasons. They prudently take advantage of this kind of fact and begin flooding the inbox and also snail-mail box together with hundreds of Zero APR card offers immediately after the holiday season comes to an end. Knowing that in case you are like 98% of all American open public, you’ll hop at the possiblity to consolidate personal credit card debt and move balances for 0 interest rates credit cards. hhhggil https://thyroidmedi.com – thyroid pain drugs

  3. Thanks for your ideas. One thing I have noticed is that banks and financial institutions know the spending habits of consumers and understand that most people max out their credit cards around the holidays. They wisely take advantage of this fact and start flooding your inbox and snail-mail box with hundreds of 0 APR credit card offers soon after the holiday season ends. Knowing that if you are like 98% of the American public, you’ll get at the one opportunity to consolidate financial debt and switch balances towards 0 rate credit cards. nmmllno https://stomachmedi.com – over the counter stomach med

  4. Thanks for your strategies. One thing really noticed is that often banks plus financial institutions know the dimensions and spending patterns of consumers plus understand that plenty of people max outside their cards around the trips. They correctly take advantage of this real fact and then start flooding a person’s inbox plus snail-mail box by using hundreds of no interest APR credit cards offers shortly when the holiday season closes. Knowing that when you are like 98% in the American general public, you’ll get at the one opportunity to consolidate financial debt and switch balances towards 0 rate credit cards. poonmpp https://pancreasmedi.com – over counter medicine for stomach pain

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *