خشك شدن درخت انجير


۲۱

۱۸بامدادان عیسی در راهِ بازگشت به شهر، گرسنه شد. ۱۹در کنار راه، درخت انجیری دید و به‌سوی آن رفت، امّا جز برگ چیزی بر آن نیافت. پس خطاب به درخت گفت: مباد که دیگر هرگز میوه‌ای از تو به‌بار آید! در همان‌دم درخت خشک شد. ۲۰شاگردان که از دیدن این واقعه حیرت کرده بودند، از او پرسیدند: چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد؟ ۲۱عیسی در پاسخ به آنان گفت: آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه‌ تنها می‌توانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شده، به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. ۲۲اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت.

متي٢١: ٢٢-١٨

122 دیدگاه در “خشك شدن درخت انجير”

 1. As a family of apksplus.com , it is a free platform where you can Access popular games, apps and cheat games. You can easily download and enjoy applications from our platform that you can Access , such as all the features of programs that require in app or in game purchoses without paying add tional free as if you have purehosed them

  Recently published on our site popular games popular apps and most downloaded content download to your device for free and all features you can use in a working stote as if you hod purchosed them

  Most Popular Apk Files

  You can download PUBG mobile Uc cheat and current PUBG Mobile cheats for PUBG mobile game, which is actively played by millions of users arond the Word through our site and enjoy the full pleosure of your game. As another popular gamet he cheats for Word of tanks and mony othe popular game cheats you can Access through our site

  You can take advantage of apps and games that are fraudulently shared on our platform.

  What is APK ? What is APK File ?
  APK comes from the abbresiotion of the Word android package kit in its Word meaning it is a file format used for app distribotion and easy installation on android devices the exe file used on Windows is used bu apk as the installation file in android with the APK file you can easily download and install on application that has been romoved from the market or modified by a different developer on your device

  How To İnstall APK File ?
  When you download any paid apps on the market place you do not have Access to any APK files as they are installed drectly on your device. You may be oble to get the APK file of any application on the Play Store However this is a a very laborious task since alternatively you need to install an application.

  Aksplus.com any application or gamet hat you have downlıaded via the APK File will prompt you to install it as a worning when you g oto the section that you have download and click on the APK File and after seeing this warning you will only have to look at the install button. The APK File you downloaded withing a certain period of time after pressing the button will be uploaded to you device.

  APKsplus.com Family

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *