درخت و میوه اش

۷

١٥از پيامبران دروغين برحذر باشيد. آنان در لباس گوسفندان نزد شما مي آيند، اما در باطن گرگان درنده اند. ١٦آنها را از ميوه هايشان خواهيد شناخت. آيا انگور را از بوته خار و انجير را از علف هرز ميچينند؟ ١٧به همين سان، هر درخت نيكو ميوه نيكو ميدهد، اما درخت بد ميوه بد. ١٨درخت نيكو نميتواند ميوه بد بدهد و درخت بد نيز نميتواند ميوه نيكو آورد. ١٩هر درختي كه ميوه خوب ندهد، بريده و در آتش افكنده ميشود. ٢٠بنابر اين، آنان را از ميوه هايشان خواهيد شناخت. ٢١ نه هر كه مرا (سرورم،سرورم) خطاب كندبه پادشاهي آسمان راه يابد، بلكه تنها آن كه اراده پدر مرا كه در آسمان است، بجا آورد. ٢٢در آن روز بسياري مرا خواهند گفت: (سرور ما،سرور ما، آيا به نام تو نبوت نكرديم؟ آيا بنام تو ديو هارا بيرون نرانديم؟ آيا بنام تو معجزات بسيار انجام نداديم،؟) ٢٣اما به آنها به صراحت خواهم گفت:هرگز شمارا نشناخته ام. از من دور شويد، اي بدكاران.

متی۷: ۲۳ـ۱۵

یک دیدگاه در “درخت و میوه اش”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *