دعوت از متی


۹

٩چون عيسي آنجا را ترك مي گفت، مردي را ديد متي نام كه در خراجگاه نشسته بود. به وي گفت: از پي من بيا! اوبرخاست و از پي وي روان  شد. ١٠روزي عيسي در خانه متي برسر سفره نشسته بود كه بسياري از خراجگيران و گناهكاران آمدند و با او و شاگردانش همسفره شدند.١١چون فريسيان اين را ديدند، به شاگردان وي گفتند: چرا استاد شما با خراجگيران و گناهكاران غذا مي خورد؟ ١٢چون عيسي اين را شنيد،گفت: بيمارانند كه به طبيب نياز دارند، نه تندرستان. ١٣برويد و مفهوم اين كلام را درك كنيد كه طلب رحمتم نه قرباني. زيرا من براي دعوت پارسايان نيامده ام، بلكه آمده ام تا گناهكاران را دعوت كنم.

متی۹: ۸ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *