رئیس ثروتمند

۱۸

۱۸یکی از رئیسان از او پرسید: استاد نیکو، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟ ۱۹عیسی پاسخ داد: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ‌کس نیکو نیست جز خدا فقط. ۲۰احکام را می‌دانی: زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی‌دار. ۲۱گفت: همۀ اینها را از کودکی به‌جا آورده‌ام. ۲۲عیسی چون این را شنید، گفت: هنوز یک چیز کم داری؛ آنچه داری بفروش و بهایش را میان تنگدستان تقسیم کن، که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. ۲۳آن مرد چون این را شنید، اندوهگین شد، زیرا ثروت بسیار داشت.۲۴عیسی به او نگاه کرد و گفت: چه دشوار است راه یافتن ثروتمندان به پادشاهی خدا! ۲۵گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا. ۲۶کسانی که این را شنیدند، پرسیدند: پس چه کسی می‌تواند نجات یابد؟ ۲۷فرمود: آنچه برای انسان ناممکن است، برای خدا ممکن است. ۲۸پِطرُس گفت: ما که خانه و کاشانۀ خود را ترک گفتیم تا از تو پیروی کنیم! ۲۹عیسی به ایشان گفت: آمین، به شما می‌گویم، کسی نیست که خانه یا زن یا برادران یا والدین یا فرزندان را به‌خاطر پادشاهی خدا ترک کند،۳۰و در همین عصر چند برابر به‌دست نیاورد، و در عصر آینده نیز از حیات جاویدان بهره‌مند نگردد.

لوقا۱۸: ۳۰ـ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *