زندگی بدون نگرانی


۶

٢٥پس به شما ميگويم،نگران زندگي خود نباشيد كه چه بخوريد يا چه بنوشيد،و نه نگران بدن خود كه چه بپوشيد. آيا زندگي از خوراك و بدن از پوشاك مهمتر نيست؟ ٢٦پرندگان آسمان را بنگريد كه نه ميكارند و نه مي دِرَوَند و نه در انبار ذخيره ميكنند و پدر آسماني شما به آنها روزي ميدهد. آيا شما بس باارزشتر از آنها نيستيد؟ ٢٧كيست از شما كه بتواند با نگراني، ساعتي به عمر خود بيفزايد؟

٢٨و چرا براي پوشاك نگرانيد؟ سوسن هاي صحرا را بنگريد كه چگونه نمو ميكنند، نه زحمت ميكشند و نه ميريسند. ٢٩ به شما ميگويم كه حتي سليمان نيز با همه شكوه و جلالش همچون يكي از آنها آراسته نشد. ٣٠پس اگر خدا علف صحرا را كه امروز هست و فردا در تنور افكنده ميشود، اينچنين ميپوشاند،آيا شما را، اي سست ايمانان، به مراقبت بهتر نخواهد پوشانيد؟

٣١پس نگران نباشيد و نگوييد چه بخوريم يا چه بنوشيم و يا چه بپوشيم. ٣٢ زيرا اقوام دور از خدا در پي همه اينگونه چيزهايند، اما پدر آسماني شما ميداند كه بدين همه نياز داريد. ٣٣ بلكه نخست در پي پادشاهي خدا و انجام اراده او باشيد، آنگاه همه اينها نيز به شما عطا خواهد شد. ٣٤پس نگران فردا نباشيد، زيرا فردا نگراني خود را خواهد داشت. مشكلات امروز براي امروز كافي است.

متی۶: ۳۴ـ۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *