سوال درباره روزه


۲

١٨زماني كه شاگردان يحيي و فريسيان روزه دار بودند، عده اي نزد عيسي آمدند و گفتند: چرا شاگردان يحيي و شاگردان فريسيان روزه مي گيرند، اما شاگردان تو روزه نمي گيرند؟ آيا ممكن است ميهمانان عروسي تا زمانيكه داماد با ايشان است، روزه بگيرند؟ تا وقتي داماد با آنهاست نمي توانند روزه بگيرند. ٢٠اما زماني خواهد رسيد كه داماد از ايشان گرفته شود. در آن ايام روزه خواهند گرفت. ٢١هيچ كس پارچه نو را بر جامه كهنه وصله نمي زند. اگر چنين كند، وصله از آن كنده شده، نو از كهنه جدا مي شود، و پارگي بدتر مي گردد. ٢٢و نيز هيچ كس شراب نو را در مَشكهاي كهنه نمي ريزد. اگر چنين كند، آن شراب مَشكها را پاره مي كند، و اين گونه، شراب و مَشكها هر دو تباه خواهند شد. شراب نو را در مَشكهاي نو بايد ريخت.

مرقس۲: ۲۲ـ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *