شفاي بارتيمائوس كور

۱۰

۴۶آنگاه به اَریحا آمدند. و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اَریحا را ترک می‌گفت، گدایی کور به نام بارتیمائوس، پسر تیمائوس، در کنار راه نشسته بود. ۴۷چون شنید که عیسای ناصری است، فریاد برکشید که: ای عیسی، پسر داوود، بر من رحم کن!۴۸بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، امّا او بیشتر فریاد می‌زد: ای پسر داوود، بر من رحم کن! ۴۹عیسی ایستاد و فرمود: او را فراخوانید. پس آن مرد کور را فراخوانده، به وی گفتند: دل قوی‌دار! برخیز که تو را می‌خواند. ۵۰او بی‌درنگ عبای خود را به‌کناری انداخته، از جای برجست و نزد عیسی آمد. ۵۱عیسی از او پرسید: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد: استاد، می‌خواهم بینا شوم. ۵۲عیسی به او فرمود: برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد، در‌دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیسی در راه روانه شد.

مرقس۱۰: ۵۲ـ۴۶

یک دیدگاه در “شفاي بارتيمائوس كور”

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *