شفای بیماران


۴

۲۳بدین سان ، عیسی در سرتاسر جلیل می گشت و در کنیسه های ایشان تعلیم می داد و بشارت پادشاهی را اعلام می کرد و هر درد و بیماری مردم را شفا میبخشید. ۲۴ پس آوازه اش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همه بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند، و نیز دیوزدگان و مصروعان و مفلوجان را نزدش می آوردند و آنان را شفا میبخشید. ۲۵پس جماعتهایی بزرگ از جلیل و دِکاپولیس ، اورشلیم و یهودیه و فراسوی اردن از پی او روانه شدند.

متی۴: ۲۵ـ۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *