عیسی در بوته آزمایش


۴

آنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. ۲او چهل شبانه روز را در روزه سپری کردو پس از آن گرسنه شد. ۳آنگاه وسوسه گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی به این سنگها بگو نان شوند!    ۴عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که: انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. ۵سپس ابلیس اورا به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت: اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است: درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برخورد. ۷عیسی به او پاسخ داد: این نیز نوشته شده که، خداوند خدای خود را میازما. ۸دیگر بار ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت : اگر در برابرم به خاک افتی و پرستشم کنی، این همه را به تو خواهم بخشید. ۱۰عیسی به او گفت: دور شو ای شیطان! زیرا نوشته شده است: خداوند، خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن. ۱۱آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده ،خدمتش کردند.

متی۴: ۱۱ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *