عیسی در بوتۀ آزمایش

۴

عیسی پر از روح‌القدس، از رود اردن بازگشت و روح، او را در بیابان هدایت می‌کرد. ۲در آنجا ابلیس چهل روز او را وسوسه کرد. در آن روزها چیزی نخورد، و در پایان آن مدت، گرسنه شد.۳پس ابلیس به او گفت: اگر پسر خدایی، به این سنگ بگو نان شود. ۴عیسی پاسخ داد: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست. ۵سپس ابلیس او را به مکانی بلند برد و در‌دَمی همۀ حکومتهای جهان را به او نشان داد۶و گفت: من همۀ این قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم بخشید، زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر‌که بخواهم بدهم. ۷کافی است پرستشم کنی تا اینهمه از آن تو گردد. ۸عیسی پاسخ داد: نوشته شده است، خداوند، خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن. ۹آنگاه ابلیس او را به شهر اورشلیم برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت: اگر پسر خدایی، خود را از اینجا به‌زیر افکن. ۱۰زیرا نوشته شده است: دربارۀ تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا از تو محافظت کنند. ۱۱آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت مبادا پایت به سنگی برخورَد. ۱۲عیسی پاسخ داد: گفته شده است، خداوند، خدای خود را میازما. ۱۳چون ابلیس همۀ این وسوسه‌ها را به‌پایان رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک گفت.

لوقا۴: ۱۳ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *