معرفي انجيل مَرقُس


انجيل مَرقُس از نظر حجم كوتاهترين انجيل است. اين از آن سبب است كه تعاليم مسيح را كمتر از ساير انجيلها نقل ميكند. توجه مرقس بيشتر به كارها و معجزات عيسي است. او با توصيف اينها ثابت ميكند كه عيسي پسر خداست (١:١؛ ٦١:١٤؛ ٣٩:١٥). با اين حال،تمام مطالب اين انجيل به جز يك مورد، در انجيل متي و يا لوقا يافت مي شود. اما در تمام اين موارد،شرح واقعه در انجيل مَرقُس مفصل تر و شامل جزئيات بيشتر است. از اين رو، بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه متي و لوقا به هنگام نگارش اثر خود، انجيل مرقس را درنظر داشته اند. شواهد موجود در اين انجيل حاكي از آن است كه مَرقُس انجيل خود را براي مسيحيان غير يهودي نگاشته است. براي مثال، او آداب و رسوم يهوديان را توضيح مي دهد و نيز پس از به كار بردن كلمات آرامي، آنها را به يوناني ترجمه مي كند. مَرقُس با استفاده از واژه هايي نظير ((بي درنگ)) يا (( در دم))، تحرك و پويايي خاصي در سبك نگارش خود بوجود آورده است. ماجراهاي تولد و كودكي عيسي دراين انجيل نيامده است، و وقايع با ظهور يحياي تعميد دهنده آغاز مي شود. تقسيم بندي كلي

١-آماده شدن عيسي براي رسالت خود (١: ١-١٣)

٢-خدمات عيسي در جليل (١٤:١تا٢٩:٦)

٣-كناره گيري عيسي از جليل (٣٠:٦تا٣٢:٩)

٤-آخرين خدمات عيسي در جليل (٣٣:٩-٥٠)

٥-خدمات عيسي در يهوديه و نواحي شرق رود اردن(فصل١٠)

٦-هفته آخر زندگي زميني عيسي و رنجهاي او (فصلهاي١١تا١٥)

٧-رستاخيز عيسي مسيح(فصل١٦)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *