معرفی انجیل متی

انجیل متی و انجیلهای مرقس و لوقا، اناجیل همنظر خوانده میشوند،زیرا میان ساختار و مطالب آنها شباهت بسیار وجود دارد. انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است.
هدف انجیل متّی اثبات این حقیقت است که عیسی ناصری همان (مسیحای موعود) ، یعنی پادشاه و نجات دهنده اسراٸیل است که در کتب مقدس یهودیان وعده آمدنش داده شده بود. ازاین رو، صاحبنظران براین عقیده اند که متی انجیل خود را در وهله اول برای مسیحیان یهودی نژاد نگاشته اشت.به همین جهت، متی بیش از سایر انجیل نگاران از پیشگوییهای عهد عتیق نقل قول می کند، نیز او با فرض اینکه خوانندگانش از سنن یهودی بخوبی آگاهند،برخلاف سایر انجیل نگاران توضیحی درباره آنها نمیدهد.بعلاوه، از اصطلاحات متداول در میان یهودیان (نظیر پادشاهی آسمان) بهره میگیرد، و نظایر اینها.
اما انجیل او تنها مختص یهودیان نیست . آمدن سران مُغ برای تکریم عیسای نوزاد،و بخصوص ماموریت بزرگی که مسیح در پایان کتاب به رسولان میسپارد تا انجیل را به سراسر جهان ببرند،گواه این مدعاست.
علاوه بر این، انجیل متی عیسی مسیح را در مقام معلمی بزرگ به تصویر میکشد، چرا که او با اقتدار، شریعت را تفسیر می کند و درباره پادشاهی خدا تعلیم میدهد. یکی از ویژگیهای انجیل متی آن است که بیشتر تعالیم عیسی را با هم در چند بخش گردآورده است.
این بخشها عبارتند از:
۱- موعظه بر فراز کوه (فصل ۵-۷)
۲- تعالیمی پیرامون دوازده شاگرد و ماموریت آنها(فصل ۱۰)
۳-مثلهایی درباره پادشاهی آسمان(فصل۱۳)
۴- تعلیم پیرامون معنی شاگردی (فصل ۱۸)
۵-تعلیم پیرامون پایان عصر حاضر و آمدن پادشاهی آسمان (فصل های ۲۴-۲۵)

تقسیم بندی کلی
۱-تولد و کودکی عیسی(فصلهای ۱ و ۲)
۲-آماده شدن عیسی برای رسالت خود (۱:۳ تا ۱۲:۴)
۳- خدمات عیسی در جلیل (۱۲:۴ تا ۱۲:۱۴)
۴- کناره گیری عیسی از جلیل (۱۳:۱۴ تا ۲۱:۱۷ )
۵- آخرین خدمات عیسی در جلیل (۲۲:۱۷ تا ۳۵:۱۸)
۶- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود اردن ( فصل های ۱۹ و ۲۰)
۷- هفته آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او ( فصل های ۲۱ تا ۲۷)
۸- رستاخیز عیسی مسیح ( فصل ۲۸)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *