معرفی کتاب امثال سلیمان


کتاب امثال مجموعه‌ای است از گفته ها که دراسرائیل باستان برای آموزش شیوه درست زندگی به قوم خدا ، به کار برده می‌شد.بیشتر این گفت‌ها به سلیمان برمی‌گردد،ولی شماری نیز به آگور(۱:۳۰) و شاه لموئیل (۱:۳۱) نسبت داده شده است. امثال همچون مزامیر به زبان شعر نگاشته شده. یک مَثَل در بیشتر موارد دربردارنده آیه‌ای است کوتاه که نیم آن موضوع مَثَل را بیان می‌کند و نیم دیگر، موضوع را بازتاب می‌بخشد. آنچه امثال کتاب مقدس را شهرت و محبوبیت بسیار بخشیده، بیانات نیرومند اما بس موجز آن است. همین ویژگی امثال، به خاطر سپردن و به کار بستن آنها را بسیار سهل و آسان می‌گرداند. یکی از تعالیم اصلی امثال این است که حکمت به تمامی هدیه‌ای است از جانب خدا. این حکمت برای زندگی روزمره انسان مشورت عملی به ارمغان می‌آورد که حیطه‌های مختلف زندگی او را همچون خانه، جامعه، سیاست، مدرسه و کار تحت تاثیر قرار می‌دهد. کتاب امثال همچنین از اهمیت عدل و انصاف ، فروتنی، وفاداری و رسیدگی به نیازمندان سخن می‌گوید. از آنجا که بیشتر مَثَل ها بس کوتاهند و مقصود خود را یک آیه بیان می‌کنند، بسیاری از آنها با امثال قبل و بعد خود ارتباطی ندارند. اما در برخی از قسمتهای کتاب امثال، موضوع واحدی دنبال شده است. برای مثال ، موضوع ۲۶: ۱ـ۱۲ این است که چگونه خود را ار حماقت به دور داریم. یا در امثال ۸ـ۹ ، حکمت به صورت زنیبه تصویر کشیده شده که آدمیان را پند می‌دهدتا از راههای جاهلانه خود بازگردند و حکیمانه زندگی کنند. کتاب امثال، درسهای عملی بسیار برای زندگی ما دارد و مطالعه و تامل در آن آدمی را از گنجینه گرانقدر حکمت الهی برخوردار میسازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *