معمار دانا و معمار نادان

۷

۲۴پس هركه اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل كند، همچون مرد دانايي است كه خانه خودرا برسنگ بنا كرد. ٢٥چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زيرا بنيادش بر سنگ بود. ٢٦اما هركه اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نكند، همچون مرد ناداني است كه خانه خود را بر شن بنا كرد. ٢٧چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد، ويران شد،و ويراني اش عظيم بود. ٢٨چون عيسي اين سخنان را به پايان رسانيد، مردم از تعليم او در شگفت شده بودند، ٢٩زيرا با اقتدار تعليم ميداد،نه مانند علماي دين ايشان.

متی۷: ۲۹ـ۲۴

4 دیدگاه در “معمار دانا و معمار نادان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *