میلاد عیسی مسیح


۱

۱۸تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد: مریم، مادر عیسی ، نامزد یوسف بود. اما پیش از آنکه به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. ۱۹ از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم رسوا شود، چنین اندیشید که بی هیاهو از او جدا شود. ۲۰ اما همان زمان که این تصمیم را گرفت، فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف، پسر داوود،از گرفتن زن خود مریم مترس،زیرا آنچه در بطن وی جای گرفته ، از روح القدس است. ۲۱او پسری بدنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی بنامی، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. ۲۲ این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود، به حقیقت بپیوندد که: ۲۳ باکره ای آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را عمانوٸیل خواهند نامید، که به معنی خدا با ما است. ۲۴چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود، انجام داد و زن خود را گرفت. ۲۵اما با او همبستر نشد تا او پسر خودرا بدنیا آورد، ویوسف او را عیسی نامید.

متی۱: ۲۵ـ۱۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *