نادرستی محکوم کردن دیگران


۷

داوري نكنيد تا بر شما داوري نشود. ٢زيرا به همانگونه كه بر ديگران داوري كنيد، برشما نيز داوري خواهد شد و با همان پيمانه كه وزن كنيد، براي شما وزن خواهد شد. ٣چرا پر كاهي را در چشم برادرت ميبيني، اما از چوبي كه در چشم خود داري غافلي؟ ٤چگونه ميتواني به برادرت بگويي، بگذار پَرِ كاه را از چشمت به در آورم، حال آنكه چوبي در چشم خود داري؟ ٥اي رياكاران، نخست چوب را از چشم خود به درآر، آنگاه بهتر خواهي ديد تا پَرِ كاه را از چشم برادرت بيرون كني. ٦آنچه مقدس است، به سگان مدهيد و مرواريدهاي خود را پيش خوكان ميندازيد، مبادا آنها را پايمال كنند و برگردند و شما را بِدَرند.

متی۷: ۶ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *