نخستین شاگردان عیسی


۴

۱٨ چون عیسی در کنار دریاچه جلیل راه می رفت، دو برادر را دید به نامهای شمعون ، ملقب به پطرس ، و آندریاس ، که تور به دریا می افکندند، زیرا ماهیگیر بودند . ۱۹به ایشان گفت: از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. ۲۰ آنان بی درنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند. ۲۱چون به راه خود ادامه داد ، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زِبِدی و برادرش یوحنا را دید که با پدرشان زِبِدی در قایق بودند و تورهای خود را آماده می کردند. آنان را نیز فراخواند؛ ۲۲ایشان بیدرنگ قایق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند.

متی۴: ۲۲ـ۱۸

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *