پرسش درباره پرداخت خراج


۲۲

۱۵سپس فَریسیان بیرون رفتند و شور کردند تا ببینند چگونه می‌توانند او را با سخنان خودش به‌دام اندازند. ۱۶آنها شاگردان خود را به همراه هیرودیان نزد او فرستادند و گفتند: استاد، می‌ دانیم مردی صادق هستی و راه خدا را به‌ درستی می‌آموزانی و از کسی باک نداری، زیرا بر صورت ظاهر نظر نمی‌کنی. ۱۷پس رأی خود را به ما بگو؛ آیا پرداخت خراج به قیصر رواست یا نه؟ ۱۸عیسی به بداندیشی آنان پی برد و گفت: ای ریاکاران،چرا مرا می‌آزمایید؟ ۱۹سکه‌ای را که با آن خراج می‌پردازید، به من نشان دهید. آنها سکه‌ای یک دیناری به وی دادند. ۲۰از ایشان پرسید: نقش و نام روی این سکه از آنِ کیست؟ ۲۱پاسخ دادند: از آنِ قیصر. به آنها گفت: پس مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا. ۲۲چون این را شنیدند، در شگفت شدند و او را واگذاشته، رفتند.

متي٢٢: ٢٢-١٥

22 دیدگاه در “پرسش درباره پرداخت خراج”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *