یحیی، هموار‌کننده راه مسیح

٣          

در پانزدهمین سالِ فرمانروایی تیبِریوسِ قیصر، هنگامی که پُنتیوس پیلاتُس والی یهودیه بود، هیرودیس حاکم جلیل، برادرش فیلیپُس حاکم ایتوریه و تْراخونیتیس، لیسانیوس حاکم آبیلینی، ۲و حَنّا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان بر یحیی، پسر زکریا، نازل شد. ۳پس یحیی به سرتاسر نواحی اردن می‌رفت و به مردم موعظه می‌کرد که برای آمرزش گناهان خود توبه کنند و تعمید گیرند. ۴در این‌باره در کتاب سخنان اِشَعْیای نبی آمده است که: ندای آن که در بیابان فریاد برمی‌آورد: راه را برای خداوند آماده کنید! مسیر او را هموار سازید! ۵همۀ دره‌ها پر و همۀ کوهها و تپه‌ها پست خواهند شد؛ راههای کج، راست و مسیرهای ناهموار، هموار خواهند گشت. ۶آنگاه تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. ۷یحیی خطاب به جماعتی که برای تعمید گرفتن نزد او می‌آمدند، می‌گفت: ای افعی‌زادگان، چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که در پیش است بگریزید؟ ۸پس ثمرات شایستۀ توبه بیاورید و با خود مگویید که: پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما می‌گویم، خدا قادر است از این سنگها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد.۹هم‌اکنون تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است. هر درختی که میوۀ خوب ندهد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. ۱۰جماعت از او پرسیدند: پس چه کنیم؟ ۱۱پاسخ داد: آن که دو جامه دارد، یکی را به آن که ندارد بدهد، و آن که خوراک دارد نیز چنین کند. ۱۲خراجگیران نیز آمدند تا تعمید گیرند. از او پرسیدند: استاد، ما چه کنیم؟ ۱۳به ایشان گفت: بیش از اندازۀ مقرر خراج مستانید. ۱۴سربازان نیز از او پرسیدند: ما چه کنیم؟ گفت:  به‌زور از کسی پول نگیرید و بر هیچ‌کس افترا مزنید و به مزد خویش قانع باشید. ۱۵مردم مشتاقانه در انتظار بودند و با خود می‌اندیشیدند که آیا ممکن است یحیی همان مسیح باشد؟ ۱۶پاسخ یحیی به همۀ آنان این بود: من شما را با آب تعمید می‌دهم، امّا کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم بند کفشهایش را بگشایم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. ۱۷او کج‌بیل خود را در دست دارد تا خرمنگاه خویش را پاک کند و گندم را در انبار خویش ذخیره نماید، امّا کاه را در آتشی خاموشی‌ناپذیر خواهد سوزانید. ۱۸و یحیی با اندرزهای بسیار دیگر به مردم بشارت می‌داد. ۱۹امّا چون هیرودیسِ حاکم، دربارۀ هیرودیا، همسر برادرش، و نیز شرارتهای دیگری که کرده بود، از یحیی توبیخ شد، ۲۰او را به زندان افکند و بدینگونه خطایی دیگر بر خطاهای خود افزود.

لوقا٣: ٢٠-١

3 دیدگاه در “یحیی، هموار‌کننده راه مسیح”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *