بهای پیروی از عیسی

۹

۵۷در راه، شخصی به عیسی گفت: هر‌جا بروی، تو را پیروی خواهم کرد. ۵۸عیسی پاسخ داد: روباهان را لانه‌هاست و مرغان هوا را آشیانه‌ها، امّا پسر انسان را جای سر نهادن نیست.۵۹عیسی به شخصی دیگر گفت: مرا پیروی کن. امّا او پاسخ داد: سرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم. ۶۰عیسی به او گفت: بگذار مردگان، مردگانِ خود را به خاک بسپارند؛ تو برو و به پادشاهی خدا موعظه کن. ۶۱دیگری گفت: سرورم، تو را پیروی خواهم کرد، امّا نخست رخصت ده تا بازگردم و اهل خانۀ خود را وداع گویم. ۶۲عیسی در پاسخ گفت: کسی که دست به شخم‌زنی ببرد و به عقب بنگرد، شایستۀ پادشاهی خدا نباشد.

لوقا٩: ٦٢-٥٧

2 دیدگاه در “بهای پیروی از عیسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *