پرسش دربارۀ پرداخت خراج

۲۰

۲۰پس عیسی را زیر نظر گرفتند و جاسوسانی نزد او فرستادند که خود را صدیق جلوه می‌دادند. آنها در پی این بودند که از سخنان عیسی دستاویزی برای تسلیم او به قدرت و اقتدار والی بیابند.۲۱پس جاسوسان از او پرسیدند: استاد، می‌دانیم که تو حقیقت را بیان می‌کنی و تعلیم می‌ دهی، و از کسی جانبداری نمی‌کنی، بلکه راه خدا را به‌درستی می‌آموزانی. ۲۲آیا پرداخت خراج به قیصر بر ما رواست یا نه؟ ۲۳امّا او به نیرنگ ایشان پی برد و گفت: ۲۴دیناری به من نشان دهید. نقش و نام روی این سکه از آنِ کیست؟ ۲۵پاسخ دادند: از آنِ قیصر. به آنها گفت: مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا! ۲۶بدینسان، نتوانستند در حضور مردم او را با گفته‌هایش به دام اندازند، و در شگفت از پاسخ او، خاموش ماندند.

لوقا۲۰: ۲۶ـ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *