هدیۀ بیوه‌زن فقیر

۲۱         

عیسی به اطراف نگریست و ثروتمندانی را دید که هدایای خود را در صندوق بیت‌المالِ معبد می‌انداختند. ۲در آن میان بیوه‌زنی فقیر را نیز دید که دو سکۀ ناچیزِ مسی در صندوق انداخت. ۳عیسی گفت: براستی به شما می‌گویم، این بیوه‌زن فقیر از همۀ آنان بیشتر داد. ۴زیرا آنان جملگی از فزونی دارایی خویش دادند، امّا این زن در تنگدستی خود، تمامی روزی خویش را داد.

لوقا۲۱: ۴ـ۱

35 دیدگاه در “هدیۀ بیوه‌زن فقیر”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *