معرفي انجيل يوحنا

انجيل يوحنا به لحاظ ساختار و محتوا با سه انجيل همنظر و متفاوت است. در اين انجيل به رويدادها و تعاليمي از زندگي عيسي اشاره شده كه در سه انجيل ديگر نيامده است، به گونه اي كه با مطالعه آن، تصوير كاملتري از زندگي او بدست مي آيد. يوحنا خود هدف خويش را از نگارش انجيل چنين بيان ميكند: اما اينها نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي همان مسيح پسر خداست، و تا با اين ايمان، در نام او حيات داشته باشيد. در اين انجيل، الوهيت عيسي با روشني بيشتري مورد تاكيد قرار گرفته است. عيسي كلام خداست كه انسان خاكي شد تا هركه به او ايمان آورد، حيات جاويدان داشته باشد. يكي از ويژگيهاي انجيل چهارم آن است كه به خدمات عيسي پيش از گرفتار شدن يحيي اشاره ميكند، حال آنكه ساير انجيلها خدمات عيسي را پس از اين واقعه بيان ميدارند. در اين انجيل به معجزات عيسي تحت عنوان آيت يعني نشانه اشاره ميشود. معجزات عيسي نشانه هايي هستند از اينكه او به حق مسيح موعود و پسر خداست. هر آيت، خطابه اي به دنبال دارد كه به تشريح حقيقت آشكار شده در آن آيت ميپردازد. يكي از نكات برجسته انجيل يوحنا، بهره گيري نمادين آن از امور روزمره زندگي جهت به تصوير كشيدن حقايق روحاني است، كه از جمله ميتوان به تمثيلهايي از قبيل آب، نان، نور، شبان و گوسفندان و تاك و ميوه اش اشاره كرد. به كارگيري اين تمثيلها سبب شده كه انجيل يوحنا از حالتي معنوي يا عرفاني برخوردار باشد كه بخصوص براي ايرانيان بسيار دل انگيز است.

یک دیدگاه در “معرفي انجيل يوحنا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *