شهادت یحیی

۱

۱۹این است شهادت یحیی آنگاه که یهودیان، کاهنان و لاویان را از اورشلیم نزدش فرستادند تا از او بپرسند که تو کیستی؟ ۲۰او معترف شده، انکار نکرد، بلکه اذعان داشت که من مسیح نیستم.۲۱پرسیدند: پس چه؟ آیا الیاسی؟ پاسخ داد: نیستم. پرسیدند: آیا آن پیامبری؟ پاسخ داد: نه!۲۲آنگاه او را گفتند: پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان خود ببریم؟ دربارۀ خود چه می‌گویی؟ ۲۳یحیی طبق آنچه اِشَعْیای پیامبر بیان کرده بود، گفت: من صدای آن نداکننده در بیابانم که می‌گوید، راه خداوند را هموار سازید. ۲۴شماری از آن فرستادگان که از فَریسیان بودند،۲۵از او پرسیدند: اگر تو نه مسیحی، نه الیاس، و نه آن پیامبر، پس چرا تعمید می‌دهی؟ ۲۶یحیی در پاسخ گفت: من با آب تعمید می‌د‌هم، امّا در میان شما کسی ایستاده که شما او را نمی‌ شناسید، ۲۷همان که پس از من می‌آید و من لایق گشودن بند کفشش نیستم. ۲۸اینها همه در بیت‌عَنْیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، آنجا که یحیی تعمید می‌داد.

يوحنا١: ٢٨-١٩

11 دیدگاه در “شهادت یحیی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *