کسی پارسا نیست

۳

۹پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهتر از دیگران است؟ به‌هیچ‌روی! زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانی هر‌دو زیر سلطۀ گناهند.۱۰چنانکه نوشته شده است:

هیچ‌کس پارسا نیست، حتی یک نفر. ۱۱هیچ‌کس فهیم نیست، هیچ‌کس در جستجوی خدا نیست. ۱۲همه گمراه گشته‌اند،  همه باطل گردیده‌اند.  نیکوکاری نیست، حتی یک نفر. ۱۳گلوی آنان گوری گشاده است و زبانشان به فریب سخن می‌گوید. زهر افعی زیر لبهای ایشان است؛ ۱۴دهانشان پر از نفرین و تلخی است. ۱۵پا‌هایشان به ریختن خون شتابان است؛ ۱۶هر کجا که می‌روند، ویرانی و تیره‌بختی بر جای می‌گذارند، ۱۷و طریق صلح و سلامت را نمی‌شناسند. ۱۸ترس خدا در چشمانشان نیست.

۱۹اکنون آگاهیم که آنچه شریعت می‌گوید خطاب به کسانی است که زیر شریعتند تا هر دهانی بسته شود و دنیا به‌تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود.۲۰زیرا هیچ بشری با بهجا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعتْ تنها گناه را به ما می‌شناساند.

رومیان۳: ۲۰ـ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *