معرفي نامه اول پولُس رسول به قُرِنتيان

شهر قُرِنتُس مركز ايالت اَخائيه در امپراتوري روم بود و يكي از شهرهاي مهم يونان محسوب ميشد. تركيبي از نژادهاي مختلف در قُرِنتُس زندگي ميكردند. اين شهر داراي اقتصادي شكوفا بود و مردمانش به فرهنگ خود مي باليدند. ولي فساد اخلاقي آنها زبانزد همگان بود و به لحاظ ديني نيز به آرا و عقايد گوناگون اعتقاد داشتند. كليساي قُرِنتُس را پولُس بنيان گذارده بود. او از طريق برخي مسيحيان شهر اطلاع يافت كه مشكلاتي در كليسا پيش آمده است. نامه اي نيز از كليسا به دستش رسيد كه در آن سوالاتي در خصوص ايمان و عمل مسيحي مطرح شده بود. قصد پولس از نگارش اين نامه رسيدگي با اين دو دسته موضوع است. لذا در قسمتهايي از نامه ميكوشد راهنماييهايي براي رفع مشكلات گزارش شده ارائه دهد (١٠:١ تا ٢٠:٦) و در قسمتهايي ديگر نيز پاسخگويي به پرسشهاي كليساي قُرِنتُس ميپردازد (١:٧ تا ٥٨:١٥). از جمله مشكلات اصلي مطرح شده در اين نامه ميتوان به تفرقه، فساد اخلاقي در كليسا، سوالاتي پيرامون مسائل جنسي و ازدواج، موضوعات مربوط به وجدان، نظم و ترتيب در كليسا، عطاياي روح القدس و موضوعات قيامت مردگان اشاره كرد. پولس با بصيرتي عميق نشان ميدهد كه چگونه انجيل به اين سوالات پاسخ ميگويد. باب سيزدهم كه احتمالا معروفترين بخش كتاب است، محبت را چون عاليترين طريق خدا براي قومش معرفي ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *