معرفینامه دوم ‍‍پولس رسول به قرنتیان

معلمان و واعظانی دروغین به کلیسای قرنتس رسوخ کرده بودند که در صداقت پولس و اقتدار رسالت او تردید کرده و اتهاماتی به او میزدند. پولس در این رساله به دفاع از خود میپردازد. او اشتیاق عمیق خود را به حفظ دوستی نشان میدهد و شادی خود را از برقراری آشتی بیان میدارد.                                                                                      پولس در بخش نخست نامه به بررسی رابطه خود با کلیسای قرنتس میپردازد و توضیح میدهد که چرا به اهانت مخالفان خود در کلیسا و ادعاهای آنها به شدت پاسخ داده است. سپس با شادی بیان میکند که لحن تندش به توبه و آشتی انجامیده است. پس از آن از کلیسا میخواهد هدیه ای سخاوتمندانه برای مسیحیان نیازمند یهودیه آماده کنند. در فصلهای پایانی پولس به دفاع از رسالت خود در برابر اشخاصی میپردازد که در قرنتس در لباس رسولان واقعی ظاهر شده بودند. همین ها بودند که رسالت پولس را مورد تردید قرار میدادند.        یکی از جنبه های مهم این رساله آن است که از لا به لای گفته های پولس و درددلهای او به خصوصیات شخصیت او پی میبریمو صداقت و خلوص نیت اورا چه در زندگی شخصی و چه در خدمت به مسیح مشاهده میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *