معرفي نامه پولُس رسول به اِفِسُسيان

برخلاف شماري چند از نامه هاي پولُس، نامه به اِفِسُسيان براي اصلاح عقيده اي نادرست يا مقابله با بدعت نوشته نشده است. هدف اين رساله آن است كه افق ديد ايمانداران را درباره نقشه ازلي و ابدي خدا و فيض او گسترش دهد تا ايشان اهداف عالي خدا را براي كليسايش بشناسند. پولُس بيان ميدارد كه قصد خدا آن است كه همه چيز را، خواه در آسمان و خواه بر زمين، تحت فرمان مسيح گردآورد(١٠:١). او اين موضوع را در سه فصل نخست رساله به تفصيل شرح و بسط ميدهد. پولس نشان ميدهد كه طرح و برنامه خدا آن است كه يهود و غير يهود، هردو در ميراث الهي و در بدن مسيح شريك باشند. سپس، در سه فصل بعدي، از مسيحيان ميخواهد كه به شايستگي اين مقام رفتار كنند. پولس براي به تصوير كشيدن مفهوم اتحاد يهود و غير يهود در بدن مسيح، از صنايع بديع استفاده ميكند. او كليسا را به بدني تشبيه ميكند كه مسيح سَرِ آن است، و يا به عمارتي كه مسيح سنگِ اصلي آن است و باز در جايي ديگر از رساله، كليسا را به زوجه مسيح تشبيه ميكند. نويسنده با تعمق پيرامون فيض خدا در مسيح، چنان در بيان استدلال خود اوج ميگيرد كه هر لحظه بر شكوه و عظمت عباراتش افزوده ميشود. به واقع همه چيز در پرتو محبت، فداكاري، بخشش، فيض و قدوسيت مسيح جلوه اي خاص به خود ميگيرد.

3 دیدگاه در “معرفي نامه پولُس رسول به اِفِسُسيان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *