اسلحه جنگ روحاني

۶

۱۰باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید.۱۱اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های ابلیس بایستید.۱۲زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می‌جنگیم.۱۳پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه‌چیز، بایستید.۱۴پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به‌میان ببندید و زره پارسایی را بر تن کنید،۱۵و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ صلح را به‌پا نمایید.۱۶افزون بر اینهمه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین آن شَرور را خاموش کنید.۱۷کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به‌دست گیرید.۱۸و در همه‌وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدّسان دعا کنید.۱۹برای من نیز دعا کنید، تا هرگاه دهان به سخن می‌گشایم، کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم،۲۰که سفیر آنم، هرچند در زنجیر! دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم، چنانکه شایسته است.

افسسيان٦: ٢٠-١٠

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *