سرمشق گرفتن از فروتني مسيح

۲

               پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به‌کمال رسانید و با یکدیگر وحدت‌نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.۳هیچ‌کاری را از سَرِ جاه‌طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ‌یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد.۵همان طرز‌فکر را داشته باشید که مسیحْ عیسی داشت:                                                                                          ۶او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،                      ۷بلکه خود را خالی کرد                                                                               و ذات غلام پذیرفته،                                                                                      به شباهت آدمیان درآمد.                                                                            ۸و چون در سیمای بشری یافت شد                                                               خود را خوار ساخت                                                                                    و تا به مرگ،                                                                                           حتی مرگ بر صلیب                                                                               مطیع گردید.                                                                                         ۹پس خدا نیز او را                                                                               به‌غایت سرافراز کرد                                                                                    و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید،                                                               ۱۰تا به نام عیسی هر زانویی خم شود،                                                            در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،                                                                ۱۱و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ «خداوند» است، برای جلال خدای پدر.

فيليپيان٢: ١٨-١

34 دیدگاه در “سرمشق گرفتن از فروتني مسيح”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *