فیض خداوند نسبت به پولس

۱

۱۲خداوندمان مسیحْ عیسی را شکرگزارم که مرا توانایی بخشید و درخور اعتماد شمرد و به خدمت خویش برگماشت.۱۳با آنکه در گذشته، کفرگو و ستمگر و زورگو بودم، بر من رحم شد، زیرا از ناآگاهی و بی‌ایمانی چنین می‌کردم.۱۴آری، فیض خداوند ما، همراه با ایمان و محبتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود، مرا به‌فراوانی فروگرفت. ۱۵این سخنی است درخور اعتماد و پذیرش کامل، که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم.۱۶از همین‌رو، بر من رحم شد تا مسیحْ عیسی صبر بی‌پایان خود را نسبت به من که بزرگترینِ گناهکاران بودم، نشان دهد، تا نمونه‌ای باشم برای جملۀ آنان که از این پس به او ایمان آورده، حیات جاویدان خواهند یافت.۱۷بر خدای یکتا، آن پادشاه سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابدالآباد حرمت و جلال باد؛ آمین! ۱۸پسرم، تیموتائوس، این حکم را مطابق با نبوّتهایی که پیشتر بر تو شد، به تو می‌سپارم تا به‌مدد آنها در نبردِ نیکو پیکار کنی،۱۹و به ایمان و وجدانی پاک متمسّک باشی، چرا‌که کِشتی ایمان بعضی با زیر پا نهادن آنها در‌‌هم شکسته است.۲۰هیمِنائوس و اسکندر از این دسته‌اند، که ایشان را به شیطان سپردم تا عبرت گرفته، دیگر کفر نگویند.

اول تیموتائوس۱: ۲۰-۱۲

20 دیدگاه در “فیض خداوند نسبت به پولس”

 1. The ingredient of Japanese rattan contains red root grass, which is pungent and sweet and warm in nature. It can replenish the life gate and nourish vital energy. The red root grass can activate the body’s vitality, activate testosterone, and can effectively repair self-damaged cells.

 2. Weiergang’s real experience experience ptt Weiergang’s effect is really awkward, I’m afraid that my girlfriend will not be able to go back after trying it. Taiwan’s Old Driver Pharmacy 2020-06-16. Recently, I saw many villagers talking about Weier in the PTT section. The steel effect is very awkward. So I will also post.

 3. The ingredient of Japanese rattan contains red root grass, which is pungent and sweet and warm in nature. It can replenish the life gate and nourish vital energy. The red root grass can activate the body’s vitality, activate testosterone, and can effectively repair self-damaged cells.

 4. Weiergang’s real experience experience ptt Weiergang’s effect is really awkward, I’m afraid that my girlfriend will not be able to go back after trying it. Taiwan’s Old Driver Pharmacy 2020-06-16. Recently, I saw many villagers talking about Weier in the PTT section. The steel effect is very awkward. So I will also post.

 5. The actual 44mm strong instances tend to be carried along with Iz. 3126, self-winding hardware motions together with 22k rare metal rotors. The actual Europe movements along with Fifty nine jewels include 365 components which enable it to preserve 50-hour energy. Audemars Piguet 26400AU.OO.A002CA.01copy timepieces with black inner bezels have many accurate and steady features. In addition to their macho and hard types tend to be favored by a lot of male buyers.

 6. Cartier is rolling out, made and constructed a fresh activity for that specific fake Cle P Cartier wrist watches. Its name — 1847 MC — pays homage on the year with the Maison’s Creation (MC) through Louis-Francois Cartier. Featuring a mechanical mechanism with dual-direction twisting, the actual powerful Quality 1847MC has a 42-hour power hold.

 7. Weiergang’s real experience experience ptt Weiergang’s effect is really awkward, I’m afraid that my girlfriend will not be able to go back after trying it. Taiwan’s Old Driver Pharmacy 2020-06-16. Recently, I saw many villagers talking about Weier in the PTT section. The steel effect is very awkward. So I will also post.

 8. Priligy (English name: Priligy Chemical name: Dapoxetine hydrochloride) is currently the only drug developed for premature ejaculation (PE) and the only premature ejaculation approved by the State Food and Drug Administration (CEDA).

 9. Sexual stimulation is a necessary condition for Granville to exert its efficacy. The stronger the sexual stimulation, the better the efficacy. Emotions, fatigue, anxiety, and the cooperation of a partner will affect the male’s sexual response, and it will also affect the role of Weiergang.

 10. Cialis, also known as taranafil (English names: cialisr, chinacialisr), is the world’s three major aphrodisiac–? Produced by Eli Lilly Pharmaceuticals in the United States. Its efficacy is as long as 36 hours. It is the first choice for sexual dysfunction.

 11. Hi The secret story before Weiergang rescued men. 2018/09/06 Editor/. 20 years ago, Weiergang came out and saved the sex lives of many men (and their sexual partners). However, in Veergang, the men’s bedside table was captured.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *