رهنمودهایی برای تیموتائوس

۴

                 ۱امّا روح، آشکارا می‌گوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد.۲این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می‌آورند که وجدانشان بی‌حس شده است.۳ایشان ازدواج را منع می‌کنند و به پرهیز از خوراکهایی فرمان می‌دهند که خدا آفریده تا مؤمنان که از حقیقت آگاهند، با شکرگزاری از آن بهره‌مند شوند.۴زیرا هرآنچه خدا آفریده است، نیکوست و هیچ‌چیز را نباید رد کرد، هرگاه با شکرگزاری پذیرفته شود،۵چرا‌که به‌وسیلۀ کلام خدا و دعا تقدیس می‌گردد. ۶اگر این امور را به برادران گوشزد کنی، خادم نیکوی مسیحْ عیسی خواهی بود، پرورشیافته در کلامِ ایمان و تعلیمی نیکو که پیروی آن کرده‌ای.۷تو را با افسانه‌های کفرآمیز و حکایتهای پیرزنان کاری نباشد، بلکه خود را در دینداری تربیت کن.۸زیرا گرچه تربیت بدن را اندک فایده‌ای است، امّا دینداری برای همه‌چیز فایده دارد، و هم زندگی حال را وعده می‌دهد، هم حیات آینده را.۹این سخنی است درخور اعتماد و پذیرش کامل۱۰که ما امید خویش را بر خدای زنده نهاده‌ایم که نجات‌دهندۀ جملۀ آدمیان، بخصوص مؤمنان است؛ و برای همین نیز زحمت می‌کشیم و جدّ و جهد می‌کنیم. ۱۱این چیزها را حکم فرما و تعلیم ده.۱۲مگذار هیچ‌کس تو را به‌سبب جوانی حقیر شمارد، بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی، همۀ مؤمنان را سرمشق باش.۱۳تا آمدنم، به قرائت کلام خدا و اندرز و تعلیم مشغول باش.۱۴به آن عطایی که در توست بی‌اعتنایی مکن، عطایی که به‌واسطۀ نبوّت یافتی، آنگاه که هیئت مشایخ بر تو دست گذاشتند.۱۵در این امور بکوش و خود را به‌تمامی وقف آن کن تا پیشرفت تو بر همه آشکار شود.۱۶به‌دقّت، مراقب شیوۀ زندگی و تعلیم خود باش. در آنها پایداری کن، که اگر چنین کنی خویشتن و شنوندگانت را نجات خواهی داد.

اول تیموتائوس۴: ۱۶-۱

55 دیدگاه در “رهنمودهایی برای تیموتائوس”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *