عیسی خود را همانند برادران خویش میسازد

۲

۵او جهان آینده را که از آن سخن می‌گوییم، زیر فرمان فرشتگان قرار نداد.۶امّا شخصی در جایی شهادت داده، گفته است:                                                                   «انسان چیست که تو در فکرش باشی، و پسر انسان، که به او روی نمایی؟ ۷او را اندک‌زمانی پایینتر از فرشتگان ساختی، و تاج جلال و اکرام را بر سَرش گذاشتی ۸و همه‌چیز را زیر پای او نهادی.»                                                                     خدا با قرار دادن همه‌چیز زیر فرمان او، چیزی باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد. امّا در حال حاضر، هنوز نمی‌بینیم که همه‌چیز زیر فرمان او باشد.۹امّا عیسی را می‌بینیم که اندک‌زمانی پایینتر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، چرا‌که از رنج مرگ گذشت تا برحسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. ۱۰بجا بود خدا که همه‌چیز برای او و به‌واسطۀ او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به‌جلال برساند، قهرمانِ نجات ایشان را از راه تحمل رنج، کامل گرداند.۱۱زیرا او که مقدّس می‌سازد و آنان که مقدّس می‌شوند، همه از یک تبارند. از همین‌رو، عیسی عار ندارد ایشان را برادر بخواند.۱۲چنانکه می‌گوید:                                                              «نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد؛ و در میان جماعت، حمد تو را خواهم سرایید.»    ۱۳و باز می‌گوید: «من بر او توکل خواهم کرد.» و باز: «اینک من، و فرزندانی که خدا به من عطا کرده است.»                                                                                  ۱۴از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به‌زیر کِشد،۱۵و آنان را که همۀ عمر در بندگیِ ترسِ از مرگ به‌سر برده‌اند، آزاد سازد.۱۶زیرا مسلّم است که او نه فرشتگان، بلکه نسل ابراهیم را یاری می‌دهد.۱۷از همین‌رو، لازم بود از هر‌حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن‌اعظمی رحیم و امین، در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفّاره کند.۱۸چون او خود هنگامی که آزموده شد، رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می‌شوند، یاری رساند.

عبرانیان۲: ۱۸-۵

12 دیدگاه در “عیسی خود را همانند برادران خویش میسازد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *