تأدیب خدا بر فرزندانش

۱۲

               ۱پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بارِ اضافی و هر گناه را که آسان به‌دست و پای ما می‌پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است، بدویم.۲و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به‌خاطر آن خوشی که پیشِ‌رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است.۳به او بیندیشید که چنان مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد، تا خسته و دلسرد نشوید. ۴هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده‌اید۵و آن سخن تشویق‌آمیز را از یاد برده‌اید که شما را پسران خطاب کرده، می‌گوید:                                                                    «ای پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و چون ملامتت کند، دلسرد مشو.۶زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد، تأدیب می‌کند، و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست، تنبیه می‌نماید.»                                                                                           ۷سختیها را به‌منزلۀ تأدیب تحمل کنید؛ خدا با شما همچون پسران رفتار می‌کند. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟۸اگر شما تأدیب نشده‌اید، در حالی که همه از آن سهمی داشته‌اند، پس حرامزاده‌اید، نه فرزندان حقیقی.۹بعلاوه، همۀ ما پدران زمینی داشته‌ایم که تأدیبمان می‌کردند، و ما به آنها احترام می‌گذاشتیم. حال، چقدر بیشتر باید پدر روحهایمان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم.۱۰پدران ما کوتاه‌زمانی بنا‌بر صلاحدید خود، ما را تأدیب کردند. امّا خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می‌کند تا در قدّوسیت او سهیم شویم.۱۱هیچ تأدیبی در حین انجام شدن، خوشایند نیست، بلکه دردناک است. امّا بعد برای کسانی که به‌وسیلۀ آن تربیت شده‌اند، میوۀ آرامش و پارسایی به‌بار می‌آورد. ۱۲پس دستهای سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید!۱۳برای پاهای خود راههای هموار بسازید، تا پای لنگ بیشتر صدمه نبیند، بلکه شفا یابد.

عبرانیان۱۲: ۱۳-۱

43 دیدگاه در “تأدیب خدا بر فرزندانش”

  1. Joan Michelson is a career coach, dynamic public speaker and host of the acclaimed podcast Electric Ladies (formerly known as Green Connections Radio) of fascinating interviews with women innovators in energy, climate and sustainability. @joanmichelson or electricladiespodcast.com Fostering strategic partnerships with registration authorities, law enforcement agencies, government departments, insurance companies, inspection centers and numerous other leading companies around the world has enabled us to compile a unique international database for vehicle histories. We use this database to help make the used car market more transparent. We give everyone in the process of buying a used car access to what is currently the world’s most comprehensive source for vehicle history reports, and is growing day by day. https://www.inviaggioconparsifal.it/community/profile/leighshephard6/ M/I is determined to offer the kinds of designs that help a house become a home, so our experienced Design Consultants will curate a personalized array of home design options just for you. Or, for a more affordable and seamless design process, we also created our Smart Series, a package of design options handpicked in advance. We’re creating homes that are built to last, which means that your new home is energy efficient, water efficient, and sustainable, and it uses trusted brands for building materials and appliances. Additionally, our homes are backed with a Transferable Structural Warranty. No other builder in the industry has a more comprehensive warranty package than M/I Homes. ALL SOUTH TEXAS RANCHES HAVE STRONG MEXICAN INFLUENCES, but the Yturria ranches are unique: Of all the founders of large Texas ranches in the nineteenth century, Francisco Yturria was the only one of Mexican ancestry. Born in Matamoros in 1830, he came to the United States as an eighteen-year-old apprentice to his father’s friend Charles Stillman, the premier merchant in the Rio Grande Valley. Yturria started his own mercantile business just two years later and soon founded the first bank in South Texas. The bulk of his fortune was earned later, however, when he went into business with Stillman and Richard King, the founder of the King Ranch, during the Civil War.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *