معرفی نامه دوم پطرس رسول

مخاطبان نامه دوم پطرس ، شمار بسیاری از مسیحیان اولیه را دربرمیگیرد. هدف اصلی از نگارش ، مقابله با معلمان دروغین و نیز فساد اخلاقی ناشی از تعالیم آنهاست. نویسنده چاره این مشکلات را شناختی صحیح از خدا و خداوند عیسی مسیح میداند. این شناخت بواسطه کسانی به ما رسیده است که خود عیسی مسیح را دیده و تعالیم او را شنیده بودند. نویسنده همچنین به مقابله با تعلیمی برمیخیزد که بازگشت مسیح را در آینده انکار می‌کند. پطرس بیان میدارد که علت تاخیر در بازگشت مسیح آن است که خدا نمیخواهد کسی هلاک شود. بلکه میخواهد همه توبه کنند و نجات یابند.

دوّم پطرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *