اهمیت اطاعت

۲

۳از اینجا می‌دانیم او را می‌شناسیم که از احکامش اطاعت می‌کنیم.۴آن که می‌گوید او را می‌شناسد، امّا از احکامش اطاعت نمی‌کند، دروغگوست و راستی در او جایی ندارد.۵امّا آن که از کلام او اطاعت می‌کند، محبت به خدا براستی در او به‌کمال رسیده است. از اینجا می‌دانیم که در او هستیم:۶آن که می‌گوید در او می‌ماند، باید همانگونه رفتار کند که عیسی رفتار می‌کرد.                                                                                          ۷ای عزیزان، حکمی تازه به شما نمی‌نویسم، بلکه حکمی دیرین که از آغاز داشته‌اید. این حکم دیرین، همان پیام است که شنیدید.۸در عینحال، حکمی که به شما می‌نویسم حکمی تازه است که حقیقتِ آن در او و نیز در شما نمایان است، زیرا تاریکی سپری می‌شود و نور حقیقی هم‌اکنون درخشیدن آغاز کرده است.                                                           ۹آن که می‌گوید در نور است امّا از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به‌سر می‌برد.۱۰امّا آن که برادر خود را محبت می‌کند، در نور ساکن است و هیچ‌چیز سبب لغزش او نمی‌شود.۱۱امّا آن که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی گام برمی‌دارد. او نمی‌داند کجا می‌رود، زیرا تاریکی او را کور کرده است.                         ۱۲ای فرزندان، به شما می‌نویسم، زیرا گناهانتان به‌خاطر نام او آمرزیده شده است.          ۱۳ای پدران، به شما می‌نویسم، زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.                      ای جوانان، به شما می‌نویسم، زیرا بر آن شَرور غلبه یافته‌اید.                                    ای بچه‌ها، به شما نوشتم، زیرا پدر را شناخته‌اید.                                                 ۱۴ای پدران، به شما نوشتم، زیرا او را که از آغاز است، شناخته‌اید.                           ای جوانان، به شما نوشتم، زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن است، و بر آن شَرور غلبه یافته‌اید.

اول یوحنا۲: ۱۴-۳

یک دیدگاه در “اهمیت اطاعت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *