فرزندان خدا

۲

۲۸پس حال، فرزندان، پیوسته در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم.۲۹اگر دریافته‌اید که او پارساست، پس می‌دانید آن که پارسایی را به‌عمل می‌آورد، از او زاده شده است.

۳                           ۱ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین‌روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا‌که او را نشناخت.۲عزیزان، اینک فرزندانِ خدا هستیم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. امّا می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید.۳هر‌که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می‌سازد، چنانکه او پاک است. ۴هر‌کس گناه می‌کند بر‌خلاف شریعت عمل می‌کند؛ گناه بواقع مخالفت با شریعت است.۵شما می‌دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست.۶آن که در او می‌ماند گناه نمی‌کند، امّا کسی که گناه می‌کند، او را نه دیده و نه شناخته است. ۷فرزندان، کسی شما را گمراه نسازد. هر‌که پارسایانه عمل می‌کند، پارساست، چنانکه او پارساست.۸آن که گناه می‌کند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و می‌کند. از همین‌رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد.۹آن که از خدا زاده شده است گناه نمی‌کند، زیرا گوهر خدا در اوست؛ پس او نمی‌تواند گناهکار باشد، چرا‌که از خدا زاده شده است.۱۰فرزندان خدا و فرزندان ابلیس اینگونه آشکار می‌شوند: آن که پارسایانه عمل نمی‌کند، از خدا نیست، و چنین است آن که برادر خود را محبت نمی‌کند.

اول یوحنا۲: ۲۹-۲۸              اول یوحنا۳: ۱۰-۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *