معرفی کتاب مکاشفهٔ یوحنای رسول

کتاب مکاشفه یوحنای رسول زمانی به نگارش درآمد که مسیحیان بخاطر اعتقادشان به خداوندی عیسی مسیح، آزار میدیدند. هدف اصلی نویسنده، تشویق مومنان و امید دادن به آنهاست تا در زحمات و سختیها وفادار بمانند. بیش‌تر بخش‌های کتاب مکاشفات و رؤیاهایی است در قالب زبانی نمادین. این زبان برای مسیحیان آن عصر قابل درک بود، اما برای مسیحیان سایر اعصار آکنده از رمز و راز است. موضوعات کتاب همانند ملودی یک اثر موسیقی ، به صورتهای مختلف و در قالب رؤیاهای گوناگون تکرار می‌شود. اگرچه در تفسیر جزئیات مطالب کتاب، با طیف متنوعی از آرا و عقاید روبه روییم، اما پیام و موضوع مرکزی کتاب روشن است: سرانجام ، خدا به واسطه مسیح خداوند ، بر همه دشمنان ، از جمله شیطان ، پیروز خواهد شد و وفاداران خویش را پاداش خواهد داد و برکات آسمان جدید و زمین جدید را به هنگام پیروزی کامل به آنها خواهد بخشید.

مکاشفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *