چه مهیب است کارهای تو

۶۶

‘ای تمامی زمین، خدا را بانگ شادی دهید!

۲جلال نام او را بسرایید و ستایشی پرجلال نثار او کنید!

۳خدا را بگویید: «چه مَهیب است کارهای تو! به سبب عظمت توانایی‌ات دشمنانت در برابر تو کُرنِش می‌کنند.

۴تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد، و در ستایش تو خواهند سرایید؛ آری، در ستایش نام تو خواهند سرایید.» سِلاه

۵بیایید و ببینید خدا چه‌ها کرده است، او در کارهای خود برای بنی‌آدم، مَهیب است.

۶دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم پیاده از رودخانه گذشتند. آنجا در او شادی کردیم،

۷در او که به قدرت خود جاودانه فرمان می‌راند، و چشمانش مراقب قومهاست. پس طغیانگران خویشتن را برنیفرازند. سِلاه

۸ ای قومها، خدای ما را متبارک خوانید؛ آوای ستایش او را بشنوانید.

۹زیرا جانهای ما را در میان زندگان نگاه داشته و پاهایمان را از لغزش باز داشته است.

۱۰ زیرا تو، خدایا، ما را آزموده‌ای؛ تو ما را همچون نقره در بوتۀ آزمایش گذاشته‌ای.

۱۱ما را به دام درآوردی و باری بس گران بر پشت ما نهادی.

۱۲مردمان را بر سر ما سوار کردی و از آب و آتش گذشتیم، لیکن ما را به جای خُرَّم درآوردی.

۱۳با قربانیهای تمام‌سوز به خانه‌ات در خواهم آمد و نذرهایم را به تو ادا خواهم کرد،

۱۴ که لبهای خویش را بدانها گشودم و در زمان تنگی بر زبانشان آوردم.

۱۵قربانیهای تمام‌سوزِ پروار به تو تقدیم خواهم کرد با رایحۀ قربانی قوچها؛ گوساله‌ها و بزها به تو پیشکش خواهم کرد. سِلاه

۱۶ای همۀ خداترسان، بیایید و بشنوید؛ بگذارید آنچه را برای جان من کرده است، بازگویم.

۱۷به دهان خویش نزد او فریاد برآوردم؛ و ستایش او بر زبان من بود.

۱۸اگر بدی را در دل خود منظور می‌داشتم، خداوندگار نمی‌شنید.

۱۹اما خدا براستی شنیده و به آواز دعای من گوش فرا داده است.

۲۰متبارک باد خدا که دعای مرا رد نکرده و محبت خویش را از من دریغ نداشته است.’

مزمور۶۶: ۲۰ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *