خدایا،خاموش مباش

۸۳

‘خدایا، خاموش مباش؛ ای خدا، تو را آرام و قرار نباشد!

۲ بنگر که چگونه دشمنانت طغیان کرده‌اند، و نفرت‌کنندگانت سرهای خویش را بر‌افراشته‌اند!

۳بر قوم تو مَکرها می‌اندیشند، و بر عزیزان تو دسیسه می‌چینند!

۴می‌گویند: «بیایید نابودشان کنیم تا دیگر قومی نباشند، و تا نام اسرائیل دیگر به یاد آورده نشود.»

۵ به یک دل دسیسه می‌چینند، و بر ضد تو پیمان می‌بندند:

۶ خیمه‌های اَدوم و اسماعیلیان، موآب و هاجْریان،

۷ جِبال، عَمّون و عَمالیق، فلسطین و ساکنان صور.

۸ آشور نیز بدیشان پیوسته است؛ ایشان بازویی برای فرزندان لوط گردیده‌اند. سِلاه

۹ با ایشان همان کن که با مِدیان کردی؛ که با سیسِرا و یابین نزد نهر قیشون کردی،

۱۰ که در عِین‌دور هلاک شدند، و سِرگین برای زمین گردیدند!

۱۱بزرگانشان را چون عُرِب و ذِئِب بساز، و امیرانشان را جملگی چون زِبَح و صَلمونَّع!

۱۲ که می‌گفتند: «بیایید چراگاههای خدا را به تصرف خود درآوریم!»

۱۳ ای خدای من، ایشان را چون غبار گردباد گردان، و مانند کاه در برابر باد!

۱۴چنانکه آتش جنگل را می‌سوزاند و شعله‌ای کوهها را مشتعل می‌سازد،

۱۵ همچنان به تندباد خویش تعقیبشان کن و به توفان خویش به هراسشان افکن!

۱۶ رویهایشان را از شرم آکنده ساز تا نام تو را، خداوندا، بجویند!

۱۷باشد که تا به ابد شرمسار و پریشان باشند، و شرمنده و هلاک گردند!

۱۸بگذار بدانند که تو تنها، که نامت یهوه است، بر تمامی زمین متعال هستی!’

مزمور۸۳: ۱۸ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *