در فرّ قدوسیت سجده کنید

۹۶

‘برای خداوند سرودی تازه بسرایید! ای تمامی زمین، برای خداوند بسرایید!

۲برای خداوند بسرایید و نام او را متبارک خوانید! روز به روز نجات او را بشارت دهید!

۳جلال او را در میان ملتها بازگویید، و اعمال شگفتش را در میان همۀ قومها!

۴ زیرا خداوند بزرگ است و به‌غایت شایان ستایش؛ از او می‌باید ترسید، بیش از همۀ خدایان.

۵زیرا همۀ خدایانِ قومها، بتهای بی‌ارزشند، اما یهوه آسمانها را بساخت.

۶ فرّ و شکوه به حضور وی است و توانایی و زیبایی در قُدس وی.

۷ ای طوایف قومها، وصف خداوند را بگویید! وصف جلال و قوّت خداوند را بگویید!

۸ وصف جلال نام خداوند را بگویید! هدیه بیاورید و به صحنهای او بیایید!

۹ خداوند را در فرّ قدوسیتش بپرستید! ای تمامی زمین، از حضور او بلرزید!

۱۰ در میان قومها بگویید، «خداوند پادشاهی می‌کند! آری، جهان مستحکم است و جنبش نخواهد خورد؛ او ملتها را به انصاف داوری خواهد کرد.»

۱۱ آسمان شادی کند و زمین به وجد آید؛ دریا و هر چه آن را پر می‌سازد، غُرّش کند؛

۱۲ صحرا و هرآنچه در آن است، شادمان گردد. آنگاه همۀ درختان جنگل بانگ شادی بر خواهند آورد،

۱۳ پیش روی خداوند، زیرا که می‌آید، آری او می‌آید تا زمین را داوری کند. او جهان را به انصاف داوری خواهد کرد، و ملتها را به امانت خویش.’

مزمور۹۶: ۱۳ـ۱

2 دیدگاه در “در فرّ قدوسیت سجده کنید”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *