تو بر تمامی زمین متعال هستی

۹۷

خداوند پادشاهی می‌کند! پس زمین شادمان باشد و سرزمینهای ساحلیِ بسیار شادی کنند.

۲ ابرها و تاریکی غلیظ گرداگرد اوست، عدل و انصاف، بنیان تخت اوست.

۳آتش پیش روی وی می‌رود و دشمنانِ او را به هر سو می‌سوزاند.

۴آذرخشهای او جهان را روشن می‌سازد؛ زمین می‌بیند و می‌لرزد.

۵کوهها از حضور خداوند چون موم ذوب می‌شوند، از حضور خداوندگارِ تمامی عالَم!

۶ آسمانها عدالت او را اعلام می‌کنند، و همۀ قومها جلال او را می‌بینند.

۷بت پرستان جملگی شرمسار خواهند شد، همانها که به بتهای بی‌ارزش می‌بالند؛ ای همۀ خدایان، او را بپرستید!

۸ صَهیون شنیده، شادی می‌کند، و شهرهای یهودا شادمان می‌گردند، از داوریهای تو، ای خداوند.

۹ زیرا که تو خداوندا، بر تمامی زمین متعال هستی! تو بس فراتر از همۀ خدایان، در مقام اعلایی!

۱۰ ای دوستدارانِ خداوند، از بدی نفرت کنید! زیرا او حافظ جان سرسپردگان خویش است، و ایشان را از چنگ شریران می‌رهاند.

۱۱ نور برای پارسایان کاشته می‌شود، و شادی برای راست‌دلان.

۱۲ ای پارسایان، در خداوند شادی کنید و نام قدوس او را بستایید!’

مزمور۹۷: ۱۲ـ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *